Corona regels voor gasten van Groepsaccommodatie De Elsbeemden.

Even er tussenuit, heerlijk, maar ook op bij De Elsbeemden moeten we extra waakzaam zijn om de verspreiding van het Corona virus te beperken. Naast onze huisregels hebben we dan ook wat extra regels op moeten stellen.

Accommodatie maatregelen

 • De Elsbeemden heeft gezorgd voor voldoende desinfectiemiddelen (schoonmaak en handen).
 • Om de 1.5m te waarborgen zijn er een beperkt aantal personen toegestaan, tot nader bericht van RIVM. U kunt daarover contact opnemen met De Elsbeemden.
 • Tafels, stoelen en banken zijn op 1,5 meter van elkaar gezet.

Algemene richtlijnen

 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • De groep is zelf verantwoordelijk voor de navolging van de Corona regels.
 • Spoor deelnemers aan de handen regelmatig te wassen.
 • Houdt u aan de maximaal toegestane groepsgrootte en houdt 1,5 meter afstand.

Bij aankomst

 • Aanmelden bij aankomst en afmelden bij vertrek graag 1 persoon tegelijk.
 • Er kan niet geschoven worden met de aankomst / vertrektijden, dit om te voorkomen dat verschillende gasten elkaar overlopen en om de schoonmaakploeg voldoende tijd te geven.

Capaciteit

Accommodatie De Elsbeemden is momenteel beschikbaar voor een beperkt aantal personen, tot nader bericht van het RIVM. U kunt daarover contact opnemen met De Elsbeemden.

Voor vertrek

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten en ben je ook bij De Elsbeemden weer welkom.
 • Check vooraf of deelnemers / medereizigers in goede gezondheid zijn.
 • Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • De accommodaties en gebouwen worden schoongemaakt en volgens de richtlijnen van de RIVM opgeleverd. Daarna is de gast zelf verantwoordelijk en kan de ondernemer niet toezien op de omgang en het gebruik.
 • De Elsbeemden heeft gezorgd voor voldoende desinfectiemiddelen (schoonmaak en handen). Uiteraard mag je zelf ook de benodigde desinfectiemiddelen meenemen.
 • Stel per groep een corona-verantwoordelijke aan, deze draagt er ook zorg voor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de geldende corona-regels.